Hem   Företaget   Produkter   Referenser   Kontakt    

   
 
 
 

Produkter


Drizoro är ett spanskt företag som är ledande inom produkter avsedda för renovering & ytskydd av tegel, leca, lättbetong & betongkonstruktioner.
Materialen är testade på svenska labratorier som SP,CBI,Stockholms konsult, Chalmers mfl MAXSEAL & MAXSEAL FLEX
är en cementbaserad färg som är avsedd för ytskydd av betong. Produkterna kan genomfärgas i nästan alla kulörer. Du kan renovera och reparera, och skydda
fasader,broar och annan betong samtidigt får du en vacker färgsättning som ej löper risken att flaga
Avjämningsmassa som är fiberarmerad k60 kvalitet  
För fasadrenovering & ytskydd av betong, tegel och ballast  
Ett flexibelt ytskydd för betong, såsom broar, p-garage och andra hårt utsatta ytor  
En cementfärg för att förhöja det estetiska intrycket, även den här är diffusionsöppen  
För lagning av konstruktioner, snabbhärdande  
En vidhäftningsprimer för Drizoro´s produkter  
Tillsatsmedel för Maxseal, Maxquick och Foundation  
Membran som stoppar vattengenomträngning, kan appliceras på våt yta!  
Hydraulisk cement för läckage i sprickor, genomhärdar på 2-5 minuter!  
 

Betong & Cement i Norden AB I BORÅS I 033-10 54 25BCN Stockholm l 08-712 48 00 | info@bcn.se