Brandtätning och brandskydd

BCN Stockholm är ett familjeföretag som specialiserat sig på brandskydd. Vi utför brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering och fogning. Vår affärsidé är att ha totalansvaret för det passiva brandskyddet i en byggprocess. Erfarenhet inom nyproduktion, ombyggnader, renoveringar och brandskyddsutredningar har vi skaffat oss sedan 1985.

Kvalitét & Miljö
2015 har vi Certifierat oss i ISO 9001 & 14001 och fått bekräftat att vårt arbete med kvalitet och miljö är hållbart och i gott skick! Vi arbetar även med Arbetsmiljöfrågor och har tydliga mål när det gäller en arbetsplats som håller höga nivåer när det gäller även detta. Läs mer om vårt arbete på brandtätarna.se!

Flexibelt & Hög servicenivå
Under byggets gång kan det dyka upp tillfällen då tidsplanen blir snäv och där garanterar vi en kort inställelsetid för att inte några arbetsgrupper bromsas upp och att entreprenaden fortlöper friktionsfritt.

Problemlösare & Samarbete
Många installationer på litet utrymme skapar ofta problem. Ett gott samarbete med olika yrkesgrupper har lärt oss, att gemensamt skapa förutsättningar ett gott resultat.

Arbetslaget
Vi som jobbar har genomgått utbildning inom Passivt Brandskydd, Arbetsmiljö etc. Ett vänligt bemötande och samarbete med andra arbetsgrupper är det som varje dag färgar vårt arbetssätt.

Hur vi jobbar
Med hjälp av er brandskyddsdokumentation samarbetar vi med alla yrkesgrupper, för att i rätt skede utföra de åtgärder som krävs. Vi får med oss brandtätning, brandskyddsmålning, inklädnader, fogning och kan även göra mindre ombyggnader för att uppnå ett godkänt brandskydd. Varje åtgärd dokumenteras och ritas in fortlöpande på ritning. När arbetet är slutfört får ni en brandskyddsdokumentation för bygget som garanterar att brandskyddet är komplett.

Med kunder som Grand Hôtel och SVT har vi genom en låg profil och ett effektivt arbetssätt genomfört omfattande brandskyddsarbete utan att störa pågående verksamhet.

Vi utför alla våra Brandtätningsentreprenader under vårt varumärke Brandtätarna, vill du läsa mer om detta klickar du på bilden nedan.